THANH TOÁN

Áp dụng hình thức thanh toán trước bằng cách chuyển khoản đầy đủ 100% số tiền trên đơn hàng và phí giao hàng vào một trong các tài khoản sau:

Chủ tài khoản: Phạm Thị Mến

Tên ngân hàng Số tài khoản Chi nhánh ngân hàng
Á Châu (ACB) 43550219 TP. Hồ Chí Minh
Eximbank 200014849646296 TP. Hồ Chí Minh
Techcombank 14023286672011 TP. Hồ Chí Minh
Vietcombank 0071000692424 TP. Hồ Chí Minh

Khi thanh toán quý khách vui lòng ghi nhận thêm họ tên và số điện thoại của người đặt mua hàng để Verchini xác nhận được chính xác đơn hàng cho quý khách.

2

PHÍ GIAO HÀNG

Nếu quý khách chuyển khoản giữa các ngân hàng khác nhau, hoặc từ khu vực địa lý khác (ngoài Thành phố Hồ Chí Minh), thì có thể phát sinh phụ phí chuyển tiền. Khoản phí này là khác nhau tùy theo mỗi ngân hàng, quý khách vui lòng tìm hiểu rõ trước khi tiến hành chi trả.

XÁC NHẬN VIỆC THANH TOÁN